Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

 se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE VELEHRAD

Objekty na tocích omezující odtokové poměry

Id.

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení                

Poloha

22758

Salaška (408700000100)

6.04

6.04

Lávka přes Salašku VIII

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou

mapa

22757

Salaška (408700000100)

6.121

6.121

Lávka přes Salašku VII

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou

mapa

22756

Salaška (408700000100)

6.38

6.38

Most č. 4281-1

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod mostem

mapa

22755

Salaška (408700000100)

6.79

6.79

Most přes Salašku ul. Buchlovská

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod mostem

mapa

22754

Salaška (408700000100)

7.92

7.92

Lávka přes Salašku VI

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou

mapa

22753

Salaška (408700000100)

8.64

8.64

Lávka přes Salašku V

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou

mapa

22752

Salaška (408700000100)

8.96

8.96

Lávka přes Salašku IV

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou

 mapa

22751

Salaška (408700000100)

9.69

9.69

Lávka u rybníků přes Salašku III

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou

 mapa

22750

Salaška (408700000100)

10.135

10.135

Lávka přes Salašku II

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou

 mapa

22749

Salaška (408700000100)

10.537

10.537

Lávka přes Salašku I

koryto, břehy

možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou

mapa

 


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Velehrad

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Velehrad