B) Vodní nádrže

Vodní nádrže IV. kategorie v obci Velehrad

Na Salašce nejsou vybudovány velké vodohospodářské objekty. Nad Velehradem je zřízen menší rybník Rákoš, pod klášterem jsou obnoveny dva menší rybníky – rybník ŽabinecKonventní rybník. Soustava menších rybníčků je vybudována také v lesích na Modranském potoce. Patří mezi ně rybníky Hráz, Pravěk, Orlová, Grymův rybník, Komora a rybník Pod smrkem.

 

Konvektní rybník u Velehradu.

 

Konventní rybník u Velehradu.

Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Velehrad v POVIS
 

Mapa

Druh objektu

ID nádrže (Dibavod)

Název

Kategorie TBD

Obec

Způsob napájení

Katastr. výměra [ha]

Poloha na toku

Podrobné informace

rybník / malá vodní nádrž

413010820014

Grymův rybník

IV

Velehrad

  0,39 mapa

detail

 

413010820001

Hráz

IV

Modrá

  0,92 mapa

detail

rybník / malá vodní nádrž

413010820017

Komora

IV

Velehrad

  0,09 mapa

detail

rybník / malá vodní nádrž

413010820016

Konventní rybník

IV

Velehrad

  1,71 mapa

detail

rybník / malá vodní nádrž

413010820008

Orlová

IV

Velehrad

  0,43 mapa

detail

rybník / malá vodní nádrž

413010820015

Pod smrkem

IV

Velehrad

  0,15 mapa

detail

rybník / malá vodní nádrž

413010820002

Pravěk

IV

Modrá

  0,58 mapa

detail

rybník / malá vodní nádrž

413010820018

Rákoš

IV

Velehrad

Boční

1,46

7.83

detail

poldr (suchá nádrž)

 

VD Biocentrum a rybník Velehrad

IV

Velehrad

 
0,11
mapa

detail

10 

rybník / malá vodní nádrž

413010820005

Žabinec

IV

Velehrad

  0,68 mapa

detail

Mapa vodních nádrží v širším regionu Velehrad v povodí Salašky