Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Starosta je jejím předsedou a jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: Obecní úřad Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Velehrad, od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise


Obec Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad; Telefon: 572 501 191 ; E-mail: obec@velehrad.cz ; web: www.velehrad.cz

Povodňová komise obce Velehrad v POVIS

email: info@velehrad.cz, telefon: 572 571 115, 776 164 538 ; webwww.velehrad.cz

  příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště kontakt
1. Mergental, Aleš předseda Velehrad 231 572 571 115, 776 164 538 
2. Kučera, Jan Václav, Bc. místopředseda HZS ÚO, B. Němcové 834. Uh.Hradiště 950 675 250, 724 178 116
3. Zůbek, Pavel člen Lesy ČR, Lhotka 289, Buchlovice 956 138 111 
4. Březinová, Jana zapisovatelka Velehrad 231 572 571 115 , 604 126 106