Hlásné profily

Vodočty kategorie C - Salaška

ID POVIS ID dPP             Stav hladiny graf měření   on-line Vodní tok ř.km SPA    I. SPA   II. SPA    III.   evidenční list HP poloha
OBC592790_01 LG PMO Vodoměrná stanice ČHMÚ ID 4140

LG PMO - on-line1

Slovenský- vodohospodársky podnik on-line2

Salaška 6.380  100 150 200 vodočetná lať bez vyznačení SPA a bez evid.listu Velehrad měřicí objekt na PB Salašky za křižovatkou u Hotelu Mlýn 
OBC592790_02 rozhodný hlásný profil pro Velehrad HP C18 VLHD HP C18 VLHD - Salaška Salaška 7.829 100 170 250 Evidenční list hlásného profilu HP OBC592790_2 Velehrad hradicí objekt u rybníka Rákoš
OBC550752_01 HP C3 SM Staré Město HP C3 ST - Salaška Salaška 1.933 100 130 160 Evidenční list hlásného profilu HP OBC592790_1 Staré Město most na ul. Tovární

 

 

 

 

 

 

 


Hladinoměry přiřazené k dPP obce Velehrad v POVIS