Organizace dopravy a dopravní omezení

Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace, v inundacích potoku, v místech lávek přes Salašku a ve středu obce pak je zaplavena místní komunikace, vedoucí v bezprostřední blízkosti Salašky.

ID omezení Název     omezení Popis omezení                                                                                            Vodní tok Poloha ř.km Obec       
4610 Zákaz vjezdu Při Q100 dochází k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace IV/42821 Salaška (408700000100)) 6.79 Velehrad
4611 Zákaz vjezdu Při Q100 dochází k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace IV/42821 Salaška (408700000100) 6.65 Velehrad

Přehled dopravních omezení v dPP obce Velehrad v POVIS

 

Objízdné trasy obce Velehrad budou vedeny:

Ve směru do města Staré Město dále do Uherského Hradiště po silnici IV/42826 (ul. Hradišťská),  další objízdná trasa směrem na Tupesy po silnici IV/42821, další do obce Modrá po silnici IV/42826 , nebo do obce Jalubí po silnici č. IV/42820

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Kraj ORP Obec
1539 OBJ_01_Velehrad Objízdná trasa silnicí IV/42821 směr Tupesy Zlínský kraj Uherské Hradiště Velehrad
1540 OBJ_02_Velehrad Objízdná trasa silnicí IV/42821 do evakuačních míst směr Staré Město Zlínský kraj Uherské Hradiště Velehrad
1541 OBJ_03_Velehrad Objízdná trasa silnicí IV/42826 do evakuačního místa Modrá  Zlínský kraj Uherské Hradiště Velehrad
1542 OBJ_04_Velehrad Objízdná trasa silnicí IV/42820 do Jalubí  Zlínský kraj Uherské Hradiště Velehrad

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Velehrad v POVIS