Správci vodních toků a vodoprávní úřad

 

Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Tel.: 541 637 111, Fax: 541 211 403       www.pmo.cz

technicko-provozní ředitel: Ing. David Fína tel.: 541 637 307

útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Salaška od Velehradu po ústí do Moravy ve Starém Městě

Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 1, Uherské Hradiště

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm @ pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01, Uherské Hradiště

Vedoucí provozu: DiS. Tomáš Macháček – tel. 572 552 716-7, e-mail: provozhradiste @ pmo.cz


Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy

Vedoucí  Ing. Miroslav Cháb

U Skláren 78, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 201, 724 614 036,  web: www.lesycr.cz

Přímá správa vodních toků: Salaška po Velehrad, Bunčovský potok, Modranský potok a menší bezejmenné toky v katastru obce Velehrad

detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26

odpovědný správce VT v katastru Velehrad – Ing. Večeřa Milan Ing., 956 957 121, 607 526 334 milan.vecera @ lesycr.cz - správce toků


Vodoprávní úřad

MěÚ Uherské Hradiště, odbor Stavebního úřadu a životního prostředí -

   oddělení Vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště

vedoucí oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí         Ing. Jan Krčma, Ph.D.

                                                                    tel:  572 525 840  Jan.Krcma@mesto-uh.cz


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: +420 244 03 1111