Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce Velehrad jsou ohrožována povodní !

K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. Obec má stanovena záplavová území.

Povodeň při opuštění koryta Salašky zaplavuje především inundační území – stavby a pozemky souběžně s tokem a přítoky.

Charakteristika ohrožených objektů

Obecně lze říci, že ohrožené jsou všechny mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku. Při zanesení dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. S pomocí sil SDH je nutné tyto místa monitorovat a odstraňovat naplavené předměty.

Toto ohrožení je definováno pro stoletou vodu.

    Silnice: Ⅲ/: 4221

Ulice: Na Hrádku, Buchlovská.

Objekty: cyklostezka Velehrad – Staré Město, Nádvoří, hřiště, Svatý Jan Nepomucký, Camp č.p. 31, Čistička odpadních vod č.ev.. 38, Dolní mlýn č.p. 72.

Školy: č.p 300, č.p. 100.

Zdravotnická zařízení: č.p. 305, č.p. 301.

     Domy, č.p. 97.29, 306

     Chaty: č.ev. 13, až š. ev. 32, dále č. ev. 40, 45, rekreační areál č.ev. 1,

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

ID POVIS

Vodní tok                                              

ř.km OD

ř.km DO

Název                                                              

Umístění

Převažující účel budovy

Ohrožení Poloha
1031361964

Salaška (408700000100)

4.73

4.65

ČOV Velehrad, č. ev. 38

pravý břeh

Čistírna odpadních vod

látky biologického charakteru mapa

Ohrožené objekty z Salašky

Povodeň při opuštění koryta Salašky  zaplavuje obytnou zástavbu na pravém i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy i firmami.

Ohrožené objekty  - rodinné domy

ID POVIS

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

1031361959

Salaška(409242200100)

6.459

6.205
Bazilika sv. Cyrila a Metoděje č.p. 37

levý břeh

Kulturní památky

mapa

1031361951

Salaška(409242200100)

6.69

6.69
Budova č. ev. 40

 

pravý břeh

Rekreační objekt

mapa

1031361953

Salaška(409242200100)

6.509

6.509

Bytový dům Arcibiskupství olomoucké, č.p. 30

levý břeh

Obytné budovy

mapa

1031361949

Salaška(409242200100)

7.058

6.842

DZP Buchlovská č.p. 301

levý břeh

Obytné budovy

mapa

1031361957 Salaška(409242200100) 6.504 6.504 Mateřská školka č,p, 100 levý břeh   Školka

mapa

1031361958 Salaška(409242200100) 6.508 6.508 Občanská vybavenost č.p. 182, 183  levý břeh Služby

mapa

1031361946 Salaška(409242200100)  8.75 8.65 Rekreační areál ohrožený Q100  pravý břeh  Rekreační objekty

mapa

1031361952 Salaška(409242200100) 6.53 6.53 Rodinný dům č.p. 29 pravý břeh  Obytné budovy

mapa

1031361960 Salaška(409242200100) 6.45  6.45 Rodinný dům č.p. 97 levý břeh  Obytné budovy

mapa

1031361955 Salaška(409242200100) 6.514 6.514 Stavba občanského vybavení, č.p.206 levý břeh Kulturní památky

mapa

1031361947 Salaška(409242200100) 7.76 7.76 Stavba pro rodinnou rekreaci, č.ev. 45 pravý břeh Rekreační objekty

mapa

1031361948 Salaška(409242200100) 7.69 7.34 Stavby pro rodinnou rekreaci, č.ev. 12-32 pravý břeh Rekreační objekty

mapa

1031361961 Salaška(409242200100) 6.318 6.318 Stojanovo gymnázium levý břeh Kulturní památky

mapa

1031361956 Salaška(409242200100) 6.48 6.48 Sv. Vendelín - stavba občanského vybavení, č. ev. 44 levý břeh Obytné budovy

mapa

1031361954 Salaška(409242200100) 6.52 6.52 víceúčelová stavba farnosti Velehrad č.p. 302 levý břeh Kulturní památky

mapa

1031361962 Salaška(409242200100) 6.154 6.154 DZP Vincentinum, č.p. 305 levý břeh Kulturní památky

mapa

1031361950 Salaška(409242200100) 6.6 6.6 Základní škola Velehrad č.p. 300 levý břeh Shromažďovací (haly, sály)

mapa

1031361970 Salaška(409242200100) 6.08 6.08 Bytový dům č. p. 306 levý břeh Obytné budovy

mapa

 

Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Velehrad v POVIS